Titorías de 3º ESO

3º A

Datas de exames de 3º A

Titor/a: Emilio Suárez Canedo  (ejsuarezcanedo@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 13:10-14:00; 
Mercores 8:30-9:00;
Venres: 14:10-15:00;


Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.
 

 

3º B

Datas de exames de 3º B

Titor/a: Gerardo Cardesín Abad (gcardesin@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
MARTES 10:10 - 11:00
XOVES 12:20 - 13:10
VENRES 11:30 - 12:20


Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

3º C

Datas de exames de 3º C

Titor/a: Marta Felpete Facal (martatutoriahogar@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
LUNS 09:20 - 10:00
LUNS 17:20 - 18:00
MARTES 10:40 - 11:10


Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

Materias pendientes

Libros de texto para 3º ESO - Curso 2019-20

Actividades

Concurso Intercentros de Cultura Clásica

Fogar de Santa Margarida
28 de maio
O pasado 28 de maio o Fogar de Santa Margarida foi sede do Concurso Intercentros de Cultura Clásica, no que o alumnado de 3º e 4º da E.S.O. competiu cos coñecementos adquiridos durante o curso nas materias de Cultura [...]

Booktubers 3º ESO

Febreiro 2019
Como xa vai sendo habitual nos últimos anos, na asignatura de inglés de 2º e 3º de ESO,  evalúase o libro de lectura anual coa realización dun booktuber, no que os alumnos, contan  as súas [...]