Calendario escolar 2018 - 2019

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 12 de setembro ao 21 de xuño
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 17 de setembro ao 21 de xuño                                      

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 
NADAL:  Desde o día 22 de decembro de 2018 ata o 7 de xaneiro de 2019, ambos os dous inclusive
SEMANA SANTA:                      Do 15 de abril ata o 22 de abril, ambos os dous inclusive
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

* 7 de decembro de 2018 (Día do Ensino)

* 4, 5 e 6 de marzo 2019 (Festas do Entroido) 

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados a la Delegación Provincial de la Consellería de Educación:

* 2 de novembro de 2018

* 18 de marzo de 2019

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN: Do 15 ao 19 de outubro            
2ª AVALIACIÓN:  Do 12 ao 16 de novembro
3ª AVALIACIÓN / Final: Do 21 ao 25 de xaneiro
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN: Do 23 ao 26 de abril

 

AVALIACIÓNS NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Avaliación seguimento       31 outubro 31 outubro    
1ª  11-12-13 decembro 11-12-13 decembro 11-12-13 decembro 10 decembro 10   decembro 11 decembro 11 decembro
2ª  20-21-22 marzo 20-21-22 marzo 20-21-22 marzo 25 marzo 25 marzo 20 marzo 20 marzo
3ª / FINAL 17 -21 xuño 17 -21 xuño 26 xuño 6 xuño 27 maio* 26 xuño 26 xuño
FINAL       26 xuño 28 maio*    

* Pendente de confirmar en función datas ABAU