Calendario escolar 2019 - 2020

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 11 de setembro ao 19 de xuño
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 16 de setembro ao 19 de xuño                                      

 

PERÍODOS DE VACACIONES 
NADAL:  Desde o día 21 de decembro de 2019 ata o 7 de xaneiro de 2020, ambos os dous inclusive
SEMANA SANTA:                      Do 4 de abril ata o 13 de abril de 2020, ambos os dous inclusive
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

* 31 de outubro de 2019 (Día do Ensino)

* 24, 25 e 26 de febreiro de 2020 (Festas do Entroido) 

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados á Delegación Provincial da Consellería de Educación:

* 20 de marzo
* 4 de maio

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN: Do 14 ao 18 de outubro            
2ª AVALIACIÓN:  Do 11 ao 15 de novembro
3ª AVALIACIÓN / Final: Do 20 ao 24 de xaneiro
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN: Do 20 ao 23 de abril

 

EVALUACIONES NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Evaluación de seguimiento       30 outubro 30 outubro    
1ª  11-12-13 decembro 11-12-13 decembro 10-16 decembro 17 decembro 17   decembro 16 decembro 16 decembro
2ª  16-17-18 marzo 16-17-18 marzo 16-17-18 marzo 25 marzo 25 marzo 26 marzo 26 marzo
3ª / FINAL 15-19 xuño 15-19 xuño 22 xuño 3 xuño 25 maio* 22 xuño 22 xuño
FINAL       22 xuño 29 maio*    

* Pendente de confirmar en función das datas de ABAU