Libros de texto para 3º ESO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Lingua Galega e Literatura  Lingua Galega e Literatura
(Serie Comunica -
Proxecto Saber Facer)
Santillana
(2015)
978-84-9972-289-4 Galego
Lingua Castelá e Literatura Lengua Castellana y Literatura Edelvives
(2015)
978-84-2639-903-8 Castelán
Lingua Estranxeira - Inglés Succeed in English 3
(Student's Book)
Oxford University Press
(2013)
978-01-9484-402-4 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés Succeed in English 3
(Workbook)
Oxford University Press
(2013)
978-01-9484-405-5 Inglés
Xeografía e Historia Xeografía e Historia
(Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro 978-84-9972-415-7 Galego
Relixión Católica Relixión Católica Rodeira
(2015)
978-84-8349-427-1 Galego
Física e Química Física y Química Edebé
(2015)
978-84-6832-112-7 Castelán
Tecnoloxía Diseño y Tecnologías - SA 15 (II)
Proxecto Savia
SM
(2015)
978-84-6757-639-9 Castelán
Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía Rodeira
(2015)
978-84-8349-410-3 Galego
Música Música II
(Proyecto Conecta 2.0)
SM
(2015)
978-84-6754-010-9 Castellano

 

MATERIAS OPTATIVAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Académicas Matemáticas Académicas
(Serie Resuelve -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2015)
978-84-6801-285-8 Castelán
Matemáticas Aplicadas Matemáticas Aplicadas
(Serie Soluciona -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2015)
978-84-6801-278-0 Castelán
Segunda Lingua Estranxeira Francés Arobase (2ªEd.)
CE/GRAMATICA
Oxford
(2015)
978-84-6739-757-4 Francés
Segunda Lingua Estranxeira Francés Arobase (2ªEd.)
LA/COMIC
Oxford
(2015)
978-84-6739-759-8 Francés
Cultura Clásica Cultura Clásica Edebé 978-84-6832-109-7 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.