Titorías de 2º ESO

2º A

Datas de exames de 2º A

Titor/a: Herminio Pombo Fariña (herminiopombo@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
MÉRCORES 16:30 - 17:00
XOVES 16:30 - 17:00
VENRES 08:30 - 09:00


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

2º B

Datas de exames de 2º B

Titor/a: Carolina Gabín López (carolinagabinlopez@gmail.com

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
LUNS 09:30 - 10:00
LUNS 17:15 - 18:00
XOVES 11:30 - 12:15


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

2º C

Datas de exames de 2º C

Titor/a:  Rebeca Reigosa Rivas (rebecareigosa@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
LUNS 10:10 - 11:30
XOVES 08:30 - 09:20
XOVES 17:15 - 18:00


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

Materias pendentes

Libros de texto para 2º ESO - Curso 2019-20