Titorías de 2º ESO

2º A

Datas de exames de 2º A

Titor/a: Herminio Pombo Fariña (herminiopombo@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   
   

 

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

2º B

Datas de exames de 2º B

Titor/a: Carolina Gabín López (carolinagabin@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   
   


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

2º C

Datas de exames de 2º C

Titor/a:  Rebeca Reigosa Rivas ()

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

Ver todas as circulares deste curso

Materias pendentes

Libros de texto para 2º ESO - Curso 2019-20

Actividades

Excursión de fin de curso... á aventura!

12 - 13 xuño
De excursión a Mazaricos

Booktubers

Febrero 2019
Como xa vai sendo habitual nos últimos anos, na asignatura de inglés de 2º e 3º de ESO,  evalúase o libro de lectura anual coa realización dun booktuber, no que os alumnos, contan  as súas [...]

Categorías de recursos

Matemáticas  -  Materiais

  ( 7 recursos )
Materiais