Titorías de 2º ESO

 

2º A

Datas de exames de 2º A

Titor/a: J. Vicente Veiga Doldán (vicenteveigadoldan@yahoo.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 10:10 - 11:00
Martes 11:30 - 12:20
Mércores 8:30 - 9:30
Xoves 8:30 - 9:30
Venres 8:30 - 9:30


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º B

Datas de exames de 2º B

Titor/a: Marcos Díaz Losada (mdiazlosada@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 9:20 - 10:10
Mércores 12:20 - 13:10
Xoves 15:20 - 17:10


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º C

Datas de exames de 2º C

Titor/a: Paulino Pais Barreiro (paulino.tutoria@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
* Concertar cita con tutor a través de correo electrónico o por medio del alumno  


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º D

Datas de exames de 2º D

Titor/a: Rosa Ferreirós Vidal (rosafogarsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 12:20 - 13:10
Mércores 16:20 - 17:10


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

2º E

Datas de exames de 2º E

Titor/a:   Silvia Suárez Bregua (silviatutoriafhsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 17:30
Martes 12:20 - 13:10
Venres 10:10 - 11:00


Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con alomenos unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

Materias pendentes

Actividades

Excursión de fin de curso... á aventura!

12 - 13 xuño
De excursión a Mazaricos

Booktubers

Febrero 2019
Como xa vai sendo habitual nos últimos anos, na asignatura de inglés de 2º e 3º de ESO,  evalúase o libro de lectura anual coa realización dun booktuber, no que os alumnos, contan  as súas [...]