Libros de texto para 2º ESO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Lingua Galega e Literatura  Lingua Galega e Literatura
(Serie Comunica -
Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2016)
978-84-9972-590-1 Galego
Lingua Castelá e Literatura Lengua Castellana y Literatura
(Proyecto Somoslink)
Edelvives 978-84-1400-275-9 Castelán
Lingua Estranxeira - Inglés Succeed in English 2
(Student's Book)
Oxford University Press
(2013)
978-01-9484-401-7 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés Succeed in English 2
(Workbook)
Oxford University Press
(2013)
978-01-9484-404-8 Inglés
Matemáticas Matemáticas
(Serie Resuelve -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2016)
978-84-6802-894-1 Castelán
Xeografía e Historia Xeografía e Historia
(Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2016)
978-84-9972-712-7 Galego
Relixión Católica Relixión Zaín Rodeira 978-84-8349-403-5 Galego
Segunda Lingua Estranxeira Francés Arobase Nouveau (2ª Ed.)
CE/GRAMATICA
Oxford
(2016)
978-01-9050-182-2 Francés
Segunda Lingua Estranxeira Francés Arobase Nouveau (2ª Ed.)
LA/COMIC
Oxford
(2016)
978-01-9050-181-5 Francés
Física e Química Física y Química Edebé
(2016)
978-84-6831-719-9 Castelán
Tecnoloxía Tecnología I SM
(2015)
978-84-6757-610-8 Castelán
Música Música Galinova
(2012)
978-84-9737-191-9 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.