Titorías de 1º ESO

1º A

Datas de exames de 1º A

Titor/a: Vicente Veiga Doldán (vicenteveigadoldan@yahoo.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

 

1º B

Datas de exames de 1º B

Titor/a Brais Rodríguez Verde (brais.tutoria@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

1º C

Datas de exames de 1º C

Titor/a: Beatriz Fernández Rey (bea.fogar@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

Ver todas as circulares deste curso

Libros de texto para 1º ESO - Curso 2019-20