Titorías de 1º ESO

1º A

 

 

Titor: Nerea Gómez Carro ( nerea.gomez@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

 

1º B

 

Titor/a: Rebeca Reigosa Rivas (rebeca.reigosa@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.

 

1º C

 

 

Titor/a: Patricia Zapata Martínez (patricia.zapata@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   

Recoméndase realizar unha titoría cada trimestre. Para solicitala débese enviar un correo ao titor con, alomenos, unha semana de antelación. As dúas semanas previas a cada avaliación non se asignará ningunha titoría.