Libros de texto para 1º ESO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Lingua Galega e Literatura  Lingua Galega e Literatura
(Serie Comunica -
Proxecto Saber Facer)
Santillana
(2015)
978-84-9972-217-7 Galego
Lingua Galega e Literatura Diccionario Lingua Galega
(Nivel E.S.O.)
Calquera    
Lingua Castelá e Literatura Lengua Castellana y Literatura
(Proyecto Somoslink)
Edelvives 978-84-2639-881-9 Castelán
Lingua Castelá e Literatura Diccionario Lengua Castellana
(Nivel E.S.O.)
Calquera    
Lingua Estranxeira - Inglés Succeed in English
(Student's Book)
Oxford University Press
(2013)
978-01-9484-400-0 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés Succeed in English
(Workbook)
Oxford University Press
(2013)
978-01-9484-403-1 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés
Libros de lectura. ESCOLLER SÓ UN
Alissa MacMillan 978-14-0507-788-0 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés
Libros de lectura. ESCOLLER SÓ UN
Little women Pearson 978-12-9212-144-4 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés
Libros de lectura. ESCOLLER SÓ UN
L.A. Detective MacMillan 978-14-0507-790-3 Inglés
Matemáticas Matemáticas Serie Resuelve
(Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2015)
978-84-6801-441-8 Castelán
Xeografía e Historia Xeografía e Historia
(Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro 978-84-9972-356-3 Galego
Relixión Católica Relixión Católica Rodeira
(2015)
978-84-8349-426-4 Galego
Segunda Lingua Estranxeira Francés Arobase (2ª Ed.)
CE/GRAMATICA
Oxford
(2015)
978-84-6739-756-7 Francés
Segunda Lingua Estranxeira Francés Arobase (2ª Ed.)
LA/COMIC
Oxford
(2015)
978-84-6739-758-1 Francés
Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía Rodeira
(2015)
978-84-8349-467-7 Galego


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.