Titorías de 5º EPO

5º A

Datas de exames de 5º A

Titor/a: Adrián Campos Ricoy

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   

 

 

5º B

Datas de exames de 5º B

Titor/a: Miguel Mosquera Villasante

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   

 

5º C

Datas de exames de 5º C

Titor/a: Ana García Prego

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   

 

 

Ver todas as circulares deste curso

Libros de texto para 5º EPO - Curso 2019-20

Actividades

Excursión fin de curso

O venres 24 de maio realizamos a nosa excursión de fin de curso. 

PROXECTO "AS PROFESIÓNS DA IDADE MEDIA"

Para complementar o traballado na quinta unidade de Ciencias Sociais decidimos realizar un traballo por proxectos, fomentando o traballo cooperativo e a busca de información de maneira crítica.

Categorías de recursos

Materiais
Materiais