Libros de texto para 5º EPO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Ciencias Naturais Ciencias Naturais 5 SM
(2015)
978-84-9854-604-0 Galego
Ciencias Sociais Ciencias Sociais 5 SM
(2015)
978-84-9854-517-3 Galego
Lingua Castelán Lengua 5
(En conexión)
Anaya
(2015)
978-84-6980-651-7 Castelán
Lingua Galega Lingua 5 Anaya
(2015)
978-84-6788-658-0 Galego
Matemáticas Matemáticas 5 SM
(2014)
978-84-6756-993-3 Castelán
Ed. Artística Arts and Crafts 5 Primary Santillana/Richmond 978-84-6801-719-8 Inglés
Música Música EP 5. Música Xograr Galinova
(2008)
978-84-9737-065-3 Galego
Música Caderno de Música EP5 Galinova
(2008)
978-84-9737-083-7 Galego
Inglés Great Explorers 5
(Class Book)
Oxford 978-01-9482-049-3 Inglés
Inglés Great Explorers 5
(Activity Book)
Oxford
(2014)
978-01-9450-778-3 Inglés
Inglés (Lectura) Rip Van Wincle and The legend of Sleepy Hollow Oxford 978-01-9424-702-3 Inglés
Relixión Relixión Católica EP5 Rodeira
(2016)
978-84-8349-401-1 Galego