Titorías de 4º EPO

AVISO: Para solicitar unha titoría, deben poñerse en contacto co/a tutor/a por correo electrónico.

4º A

Datas de exames de 4º A

Titora: Ana Souto Brenlla (anasobre@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   

 

4º B

Datas de exames de 4º B

Titor: Ramón Rodríguez Vázquez (ramonrguezvquez@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   

 

4º C

Datas de exames de 4º C

Titora: María Pereira Vázquez (vpereiramaria@hotmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA