Libros de texto para 4º EPO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Ciencias Naturais Ciencias Naturais 4 SM
(2015)
978-84-9854-528-9 Galego
Ciencias Sociais Ciencias Sociais 4 SM
(2015)
978-84-9854-527-2 Galego
Lingua Castelán Lengua 4
(En conexión)
Anaya
(2015)
978-84-6980-650-0 Castelán
Lingua Galega Lingua 4 Anaya
(2015)
978-84-6788-013-7 Galego
Matemáticas Matemáticas 4 SM
(2015)
978-84-6757-540-8 Castelán
Ed. Artística Arts and Crafts 4 Primary Santillana/Richmond 978-84-680-1351-0 Inglés
Música Música 4 Galinova
(2008)
978-84-9737-064-6 Galego
Música Caderno de exercicios Galinova
(2008)
978-84-9737-082-0 Galego
Inglés Great Explorers 4
(Class Book)
Oxford 978-01-9450-768-4 Inglés
Inglés Great Explorers 4
(Activity Book)
Oxford
(2014)
978-01-9450-760-8 Inglés
Inglés (Lectura) This is London (Philip Prowse). Macmillan 978-14-0508-711-7 Inglés
Relixión Relixión Católica EP4 Rodeira
(2016)
978-84-8349-400-4 Galego