Titorías de 3º EPO

3º A

Datas de exames de 3º A

Titor/a: Ana Real Otero

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   

 

3º B

Datas de exames de 3º B

Titor/a: Alexia Freire Carrillo

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   

 

3º C

Datas de exames de 3º C

Titor/a: Carola Pintor Costoya

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   

 

Ver todas as circulares deste curso

Libros de texto para 3º EPO - Curso 2019-20