Titorías de 3º EPO

3º A

Datas de exames de 3º A

Titor/a: Ana Real Otero (anachsm@hotmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 9:45
Mércores 16:00 e 16:30
Xoves 16:00 e 16:30

 

3º B

Datas de exames de 3º B

Titor/a: Alexia Freire Carrillo (alexia.freire@hotmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Martes 17:00
Xoves 17:00
Venres 17:00

 

3º C

Datas de exames de 3º C

Titor/a: Carola Pintor Costoya (carolapintor@yahoo.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 11:30 e 17:00
Martes 9:00 
Mércores 17:00
Xoves 11:30 e 14:00

Os quince días anteriores á avaliación, non se realizarán titorías.

Libros de texto para 3º EPO - Curso 2019-20