Libros de texto para 3º EPO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Ciencias Naturais Ciencias Naturais 3 SM
(2014)
978-84-9854-427-5 Galego
Ciencias Sociais Ciencias Sociais 3 SM
(2015)
978-84-9854-516-6 Galego
Lingua Castelán Lengua 3
(En conexión)
Anaya
(2015)
978-84-6980-649-4 Castelán
Lingua Galega Lingua 3 Anaya
(2015)
978-84-6788-655-9 Galego
Matemáticas Matemáticas 3 SM
(2014)
978-84-6756-998-8 Castelán
Ed. Artística Arts&Crafts 3 Primary Santillana/Richmond 978-84-6801-349-7 Inglés
Música Música 3 Galinova
(2008)
978-84-9737-063-9 Galego
Música Caderno de exercicios Galinova
(2008)
978-84-9737-081-3 Galego
Inglés Great Explorers 3
(Class Book PK)
Oxford (2014) 978-01-9450-749-3 Inglés
Inglés Great Explorers 3
(Activity Book)
Oxford
(2014)
978-01-9450-741-7 Inglés
Relixión Relixión Católica EP3 Rodeira
(2016)
978-84-8349-399-1 Galego