Titorías de 2º FPB Servizos Comerciais

2º FPB Servizos Comerciais

Datas de exames

Titor/a: Paulino José Pais Barreiro

HORARIO TITORÍAS

DÍA HORA
   
   
   

Solicitar as titorías cunha semana de antelación á cita.

Ver todas as circulares deste curso

Materias pendentes

Libros de texto para 2º FPB Servizos Comerciais - Curso 2019-20

Actividades

Prácticas en empresas para 2º FPB

O alumnado de 2º de FPB comenza as súas prácticas en empresas durante este trimestre.

Visita ó Porto da Coruña

O alumnado de FPB visitóu as instalacións do Porto da Coruña. Alí coñecemos o traballo dos estibadores, as empresas consignatarias, os gruistas, amarradores, etc. 

Categorías de recursos

Materiais