Libros de texto para 2º FPB Servizos Comerciais - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Matemáticas II Santillana
(2015)
978-84-6801-189-9 Castelán
Matemáticas Caderno Matemáticas II Santillana
(2015)
978-84-6801-190-5 Castelán
Lingua Castelá Lengua Castellana II Santillana
(2015)
978-84-6801-145-5 Castelán
Lingua Castelá
MATERIAL NON OBRIGATORIO
Cuaderno Lengua Castellana II Santillana
(2015)
978-84-6801-179-0 Castelán
Inglés New Horizons 2
(Student's Book)
* Mesmo libro de 1º FPB
Oxford
(2017)
978-01-9413-446-0 Inglés
Inglés New Horizons 2
(Workbook)
* Mesmo libro de 1º FPB
Oxford
(2017)
978-01-9413-440-8 Inglés
Ciencias Sociais Ciencias Sociales II Santillana
(2015)
978-84-6801-858-4 Castelán
Ciencias Naturais Ciencias Naturales II Santillana
(2015)
978-84-6801-860-7 Castelán
Preparación de Pedidos Preparación de pedidos y venta de productos Paraninfo 978-84-283-2889-0 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.