Titorías de 1º FPB Servizos Comerciais

1º FPB Servizos Comerciais

Datas de exames

Titor/a: Mª Elena Iglesias Ferreiro c

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de  antelación.
A semana anterior á de avaliación, non se concederán reunións.

Ver todas as circulares deste curso

Libros de texto para 1º FPB Servizos Comerciais - Curso 2019-20