Titorías de 1º FPB Servizos Comerciais

1º FPB Servizos Comerciais

 

 

Titor/a: Jaime Pumares (jaime.pumares@fhsm.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Mércores 12:20-13:00
Jueves 15:30-16:00

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de  antelación.
A semana anterior á de avaliación, non se concederán reunións.