Libros de texto para 1º FPB Servizos Comerciais - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Matemáticas I Santillana
(2014)
978-84-2946-490-0 Castelán
Matemáticas Caderno Matemáticas I Santillana
(2014)
978-84-6801-137-0 Castelán
Lingua Castelá Lengua Castellana I Santillana
(2014)
978-84-2946-177-0 Castelán
Lingua Castelá
MATERIAL NON OBRIGATORIO
Caderno Lengua Castellana I Santillana
(2014)
978-84-6801-129-5 Castelán
Lingua Galega Lingua e Literatura, Avanza 3º ESO - Proxecto Saber Facer (Obradoiro) Santillana 978-84-9972-280-1 Galega
Inglés New Horizons 2
(Student's Book)
* Válido tamén para 2º curso
Oxford
(2017)
978-01-9413-446-0 Inglés
Inglés New Horizons 2
(Workbook)
* Válido tamén para 2º curso
Oxford
(2017)
978-01-9413-440-8 Inglés
Ciencias Sociais Ciencias Sociales I Santillana
(2014)
978-84-6801-854-6 Castelán
Ciencias Naturais Ciencias Naturales I Santillana
(2014)
978-84-6801-856-0 Castelán
Operacións auxiliares de almacenaxe Operaciones auxiliares de almacenaje Paraninfo 978-84-283-9904-3 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.