Titorías de 4º ESO

4º A

Datas de exames de 4º A

Titor/a: Fabio Salvado Vara (fabio.chsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   
   
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º B

Datas de exames de 4º B

Titor/a: Pablo Quintá García (pquinta@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º C

Datas de exames de 4º C

Titor/a: Inés Sixto García

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
   
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

A continuación indícanse un conxunto de páxinas web que poden orientarvos á hora de tomar as decisións que en breve deberedes afrontar.

Ver todas as circulares deste curso

Materias pendentes

Saídas despois da ESO

Libros de texto para 4º ESO - Curso 2019-20