Titorías de 4º ESO

4º A

Datas de exames de 4º A

Titor/a: Mª del Carmen Penas Peón (maykafyq@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 17:15
Martes 10:00 - 11:00

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º B

Datas de exames de 4º B

Titor/a: Fabio Salvado Vara (fabio.chsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 17:15 - 18:15
Xoves 17:15 - 18:15

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º C

Datas de exames de 4º C

Titor/a: Inés Sixto García (inessixto.tutoria@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Mércores

9:30
12:30
16:30

Xoves 11:30

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º D

Datas de exames de 4º D

Titor/a: Pablo Quintá García (pquinta@edu.xunta.es)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 17:15 - 18:15
Mércores 10:15 - 11:00

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

4º E

Datas de exames de 4º E

Titor/a: Jaime Pumares Lolo (jaimepumareslolo@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
Luns 16:30 - 18:30
   

Por favor, soliciten as titorías cunha semana de antelación.
Unha semana antes da avaliación e durante esa semana non se concederán reunións.

 

A continuación indícanse un conxunto de páxinas web que poden orientarvos á hora de tomar as decisións que en breve deberedes afrontar.

Materias pendentes

Saídas despois da ESO

 

Actividades

Food Festivals in Galicia

1º trimestre
Con referencia ó Plan Lector deste ano, os alunos investigan sobre festivais gastronómicos en Galicia e fan a correspondente presentación mediante vídeo de aqueles festivais que mais lles gustaran. 

Imos de viaxe! Terminamos a ESO!

10 - 14 xuño
Viaxe fin de etapa