Libros de texto para 4º ESO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Lingua Galega e Literatura  Lingua Galega e Literatura
(Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro (2016) 978-84-9972-591-8 Galego
Lingua Castelá e Literatura Lengua Castellana y Literatura
(Proyecto Somoslink)
Edelvives
(2016)
978-84-1400-294-0 Castelán
Lingua Estranxeira - Inglés Gold Experience (2ª Ed)
(Student's Book)
Pearson 978-12-9219-479-0 Inglés
Lingua Estranxeira - Inglés Gold Experience (2ª Ed)
(Workbook)
Pearson 978-12-9219-490-5 Inglés
Xeografía e Historia Historia
(Proxecto Saber Facer)
Santillana
(2016)
978-84-9972-713-4 Galego
Relixión Católica Relixión - Zaín Rodeira 978-84-8349-404-2 Galego

 

MATERIAS OPTATIVAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Matemáticas Académicas Matemáticas Académicas
(Serie Resuelve -
Proxecto Saber Facer)
Santillana
(2016)
978-84-6804-040-0 Castelán
Matemáticas Aplicadas Matemáticas Aplicadas
(Serie soluciona -
Proxecto Saber Facer)
Santillana
(2016)
978-84-6804-006-6 Castelán
Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía Rodeira
(2016)
978-84-8349-502-5 Galego
Física e Química Física y Química Edebé
(2016)
978-84-6831-720-5 Castelán
Latín Latín Edebé
(2016)
978-84-6831-653-6 Castelán
Economía Economía Anaya 978-84-6981-151-1 Castelán
Filosofía Filosofía
(Serie Reflexiona - Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2016)
978-84-8305-621-9 Castelán
Ciencias Aplicadas á
Actividade Profesional
Ciencias Aplicadas Actividades Profesionales
(Proxecto Saber Facer)
Santillana
(2016)
978-84-6803-793-6 Castelán
Iniciación Actividade
Emprendedora e Empresarial
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial Editex 978-84-9078-759-5 Castelán
Tecnoloxía Tecnología Savia SM
(2016)
978-84-6758-699-2 Castelán
Segunda Lingua Estranxeira
Francés
Arobase Nouveau (2ª Ed.) LA/COMIC Oxford
(2016)
978-01-9050-193-8 Francés
Segunda Lingua Estranxeira
Francés
Arobase Nouveau (2ª Ed.) CE/GRAMÁTICA Oxford
(2016)
978-01-9050-194-5 Francés
Música Música II SM 978-84-6758-710-4 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.