Horarios

A ampla oferta educativa ofrecida polo centro fai que cada etapa teña o seu propio horario adaptado tanto ás idades dos alumnos como ás súas necesidades. Todos os horarios son de xornada partida, tendo en todas as etapas clases de mañá e de tarde, aínda que nos meses de setembro e xuño a xornada é só de mañá para algunha das etapas.

1º Ciclo de Educación Infantil 

A Escola permanece aberta de 08:15 a 19:30 horas. A xornada escolar distribúese do seguinte xeito: 

Xornada normalizada: 

 •  Entradas: 09:30 e 15:00 horas
 •  Saídas: 13:00 e 16:30 horas

Servizos complementarios:

 •   Madrugadores: 08:15 ‐ 09:30 horas
 •   Comedor: 12:30 ‐ 13:30 horas
 •   Merenda: 16:30 ‐ 17:30 horas

2º Ciclo de Educación Infantil e Educación Primaria

Xornada de setembro e xuño:

 • Xornada única de 09:30 a 14:00 horas

Xornada de outubro a maio:

 •  Xornada de mañá: 09:30 a 13:00 horas
 •  Xornada de tarde: de 15:00 a 17:00 horas

Educación Secundaria

Xornada de setembro e xuño:

 • Xornada única de 08:30 a 13:10 horas (agás os martes que é ata as 14:00)

Xornada de outubro a maio:

 • Xornada de mañá do luns, mércores, xoves e venres: 08:30 a 13:10 horas
 • Xornada de mañá dos martes: 08:30 a 14:00 horas
 • Xornada de tarde dos luns, mércores e xoves:  15:30 a 17:10 horas
 • Martes e venres non hai clase pola tarde

Bacharelato e Ciclos Formativos:

 • Xornada de mañá: 08:30 a 14:00 horas
 • Xornada de tarde unicamente os luns: 15:30 a 17:10 horas