Principal - Noticias

Reunións de inicio de curso para as familias

Datas e horas das reunións informativas de inicio de curso para as familias

Curso

Data

Hora

Lugar

1º Bacharelato Luns 7 outubro 19.00 horas Capela do colexio
1º FP Básica Luns 7 outubro 19.30 horas Capela do colexio
2º Bacharelato Martes 8 outubro 19.00 horas Capela do colexio
4º ESO Martes 8 outubro 19.30 horas Capela do colexio
3º ESO Xoves 10 outubro 19.00 horas Capela do colexio
2° ESO Xoves 10 outubro 19.30 horas Capela do colexio
1° ESO Luns 14 outubro 19.00 horas Capela do colexio