Fotos

Física divertida

Fotos da ponencia lúdico-práctica a cargo de José Benito Vázquez Dorrío para o alumnado de Bacharelato (itinerario científico-tecnolóxico)