Titorías de 5º Infantil

5º Infantil A

Titor/a: Cristina Roel Vázquez (cristinitoschsm@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
LUNS 08:30
MÉRCORES 17:00

* Concertar cita previamente coa titora.

5º Infantil B

Titor/a: María Dolores García Muíños  (lolitoshogar@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
LUNS 08:30
VENRES 17:00

* Concertar cita previamente coa titora.

5º Infantil C

Titor/a: María Gloria Marcote Núñez  (mariachis16@gmail.com)

HORARIO TITORÍAS
DÍA HORA
LUNS 08:30
MÉRCORES 17:00

* No caso de precisar outra hora, falar persoalmente coa titora.

Libros de texto para 5º EI - Curso 2019-20