Libros de texto para 2º CM Actividades Comerciais - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Xestión dun pequeno comercio Gestión del pequeño comercio Mc Graw-Hill 978-84-4818-445-9 Castelán
Comercio Electrónico Comercio Electrónico Mc Graw-Hill
(2015)
978-84-4819-684-4 Castelán
Venda Técnica Venta Técnica Mc Graw-Hill
(2015)
978-84-4819-676-9 Castelán
Técnicas de almacén Técnicas de almacén Mc Graw-Hill
(2013)
978-84-4818-419-3 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.