Libros de texto para 1º CM Actividades Comerciais - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Dinamización do punto de venta CEO - Dinamización del punto de venta Mc Graw-Hill
(2012)
978-84-4818-339-8 Castelán
Procesos de venda CEO - Procesos de ventas GM Mc Graw-Hill
(2014)
978-84-4819-163-3 Castelán
Inglés Office Administration
(Student's Book)
Burlington Books
(2012)
978-99-6351-053-5 Inglés
Inglés Office Administration
(Workbook)
Burlington Books
(2013)
978-99-6351-054-2 Inglés
Marketing na actividade comercial Marketing en la actividad comercial Mc Graw-Hill
(2014)
978-84-4819-358-4 Castelán
Xestión de compras Gestión de compras Mc Graw-Hill
(2014)
978-84-4819-360-7 Castelán
Formación e orientación laboral F.O.L. (Grado Medio) Santillana 978-84-6800-397-9 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.