Libros de texto para 6º EPO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Ciencias Naturais Ciencias Naturais 6 SM
(2015)
978-84-9854-531-9 Galego
Ciencias Sociais Ciencias Sociais 6 SM
(2015)
978-84-9854-530-2 Galego
Lingua Castelán Lengua 6
(En conexión)
Anaya
(2015)
978-84-6980-652-4 Castelán
Lingua Galega Lingua 6 Anaya
(2015)
978-84-6783-511-3 Galego
Matemáticas Matemáticas 6 SM
(2015)
978-84-6757-567-5 Castelán
Ed. Artística Arts and Crafts 6 Primary Santillana/Richmond 978-84-6831-720-4 Inglés
Música Música EP 6. Música Xograr Galinova
(2007)
978-84-9737-066-0 Galego
Música Caderno de Música EP6 Galinova
(2007)
978-84-9737-067-7 Galego
Inglés Great Explorers 6
(Class Book)
Oxford 978-01-9482-050-9 Inglés
Inglés Great Explorers 6
(Activity Book)
Oxford
(2014)
978-01-9450-798-1 Inglés
Inglés (Lectura) Little Women. (Louisa M. Alcott) MacMillan 978-14-0597-620-3 Inglés
Relixión Relixión Católica EP6 Rodeira
(2016)
978-84-8349-402-8 Galego