Libros de texto para 2º EPO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Ciencias Naturais Ciencias Naturais 2 SM
(2015)
978-84-9854-509-8 Galego
Ciencias Sociais Ciencias Sociais 2 SM
(2015)
978-84-9854-513-5 Galego
Lingua Castelán Lengua 2 Anaya
(2015)
978-84-6787-395-5 Castelán
Lingua Castelán Lengua 2. Cuaderno 1 Anaya
(2015)
978-84-6787-396-2 Castelán
Lingua Castelán Lengua 2. Cuaderno 2 Anaya
(2015)
978-84-6787-397-9 Castelán
Lingua Castelán Lengua 2. Cuaderno 3 Anaya
(2015)
978-84-6787-398-6 Castelán
Lingua Castelán Lecturas 2. El lobo Lupas Anaya 978-84-6787-508-9 Castelán
Lingua Galega Lingua 2 Anaya
(2015)
978-84-6787-698-7 Galego
Matemáticas Matemáticas 2 SM
(2015)
978-84-6757-507-1 Castelán
Matemáticas Cuaderno Matemáticas 1 SM
(2015)
978-84-6757-842-3 Castelán
Matemáticas Cuaderno Matemáticas 2 SM
(2015)
978-84-6757-844-7 Castelán
Matemáticas Cuaderno Matemáticas 3 SM
(2015)
978-84-6757-845-4 Castelán
Ed. Artística Non haberá libro      
Música Xograr II Galinova 978-84-9737-058-5 Galego
Inglés Great Explorers 2
(Class Book)
Oxford 978-01-9450-730-1 Inglés
Inglés Great Explorers 2
(Activity Book)
Oxford
(2014)
978-01-9450-722-6 Inglés
Relixión Relixión Católica EP2 Rodeira
(2016)
978-84-8349-398-4 Galego