Libros de texto para 1º EPO - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Ciencias Naturais Ciencias Naturais 1 SM
(2014)
978-84-9854-437-4 Galego
Ciencias Sociais Ciencias Sociais 1 SM
(2014)
978-84-9854-436-7 Galego
Lingua Castelán Lengua 1 Anaya
(2014)
978-84-6784-527-3 Castelán
Lingua Castelán Lengua 1. Cuaderno 1 Anaya
(2014)
978-84-6784-528-0 Castelán
Lingua Castelán Lengua 1. Cuaderno 2 Anaya
(2014)
978-84-6784-529-7 Castelán
Lingua Castelán Lengua 1. Cuaderno 3 Anaya
(2014)
978-84-6784-530-3 Castelán
Lingua Castelán Lecturas 1. El lobo Lupas Anaya 978-84-6784-598-3 Castelán
Lingua Galega Lingua 1 Anaya
(2014)
978-84-6784-707-9 Galego
Matemáticas Matemáticas 1 SM
(2014)
978-84-6757-018-2 Castelán
Matemáticas Cuaderno Matemáticas 1 SM
(2014)
978-84-6757-035-9 Castelán
Matemáticas Cuaderno Matemáticas 2 SM
(2014)
978-84-6757-036-6 Castelán
Matemáticas Cuaderno Matemáticas 3 SM
(2014)
978-84-6757-037-3 Castelán
Ed. Artística Non haberá libro      
Música Xograr I Galinova 978-84-9737-057-8 Galego
Inglés Great Explorers 1
(Class Book)
Oxford 978-01-9450-708-0 Inglés
Inglés Great Explorers 1
(Activity Book)
Oxford
(2014)
978-01-9450-701-1 Inglés
Relixión Relixión Católica EP1 Rodeira
(2016)
978-84-8349-397-7 Galego