Libros de texto para 2º BACH - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Lingua Galega e Literatura II Lingua Galega e Literatura
(Serie Comunica -
Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2016)
978-84-9972-711-0 Galego
Lingua Castelá e Literatura II Lengua Castellana y Literatura
(Proyecto Somoslink)
Edelvives
(2015)
978-84-1400-346-6 Castelán
Lingua Estranxeira II - Inglés Focus 2
(Student's Book)
Pearson
(2015)
978-14-4798-833-5 Inglés
Lingua Estranxeira II - Inglés Focus 2
(Workbook)
Pearson
(2015)
978-14-4798-839-7 Inglés
Historia de España Historia de España
(Serie Descubre -
Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2016)
978-84-9972-715-8 Galego


MATERIAS OPTATIVAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Matemáticas II Matemáticas
(Serie Resuelve -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2016)
978-84-1410-199-5 Castelán
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
(Serie Resuelve -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2016)
978-84-1410-202-2 Castelán
Segunda Lingua Estranxeira II Francés Mot de Passe II LA/Porfolio
(Livre de l'eleve)
Oxford 978-84-6735-178-1 Francés
Segunda Lingua Estranxeira II Francés Mot de Passe II CE/CD
(Cahier d'exercises)
Oxford 843-51-5740-372-5 Francés
Física Física Edebé
(2016)
978-84-6831-768-7 Castelán
Química Química Edebé
(2016)
978-84-6831-723-6 Castelán
Bioloxía Bioloxía
(Serie Observa - Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2016)
978-84-9972-612-0 Galego
Xeoloxía Geología Edelvives
(2016)
978-84-1400-338-1 Castelán
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente Sen libro de texto      
Tecnoloxía Industrial II Tecnología Industrial II Edebé
(2009)
978-84-2369-538-6 Castelán
Debuxo Técnico II Dibujo Técnico II Edebé
(2016)
978-84-6831-725-0 Castelán
Historia da Arte Historia del Arte Vicens Vives
(2016)
978-84-6823-580-6 Castelán
Xeografía Xeografía
(Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2016)
978-84-9972-702-8 Galego
Economía da empresa Economía de la Empresa Galinova 978-84-9737-253-4 Castelán
Grego II Griego I - II
* Mesmo libro de 1º Bacharelato
Consorcio Editorial Galego
Baía Edicións
(2009)
978-84-9652-688-4 Galego
Latín Latín Edebé (2016) 978-84-6831-842-4 Castelán


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.