Libros de texto para 1º BACH - Curso 2019-20

MATERIAS OBRIGATORIAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Lingua Galega e Literatura I Lingua Galega
(Serie Comunica -
Proxecto Saber Facer)
Santillana-Obradoiro
(2015)
978-84-9972-219-1 Galego
Lingua Castelá e Literatura I Lengua Castellana y Literatura
(Proyecto Somoslink)
Edelvives
(2015)
978-84-2639-960-1 Castelán
Lingua Estranxeira I - Inglés Focus Spain 1
(Student's Book)
Pearson
(2014)
978-14-4798-822-9 Inglés
Lingua Estranxeira I - Inglés Focus Spain 1
(Workbook)
Pearson
(2014)
978-14-4798-828-1 Inglés
Lingua Estranxeira I - Inglés RECOMENDADO
English Grammar In Use (4ª Ed)
Raymond Murphy (with answers)
Cambridge University Press 978-05-2118-906-4 Inglés
Filosofía Filosofía Vicens Vives
(2015)
978-84-6822-948-5 Castelán
Relixión Religión católica Ed. SM/PPC 978-84-6758-238-3 Castelán


MATERIAS OPTATIVAS

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

IDIOMA

Matemáticas I Matemáticas
(Serie Resuelve -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2015)
978-84-6803-308-2 Castelán
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
(Serie Resuelve -
Proyecto Saber Hacer)
Santillana
(2015)
978-84-6803-296-2 Castelán
Segunda Lingua Estranxeira I Francés Mot de Passe I
(Livre de l´élève)
Oxford 978-84-6735-165-1 Francés
Segunda Lingua Estranxeira I Francés Mot de Passe I
(Cahier d'exercises)
Oxford 843-51-5740-369-5 Francés
Física e Química Física y Química Edebé
(2015)
978-84-6832-059-5 Castelán
Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía Rodeira
(2008)
978-84-8349-194-2 Galego
Cultura Científica Cultura Científica Anaya
(2015)
978-84-6786-518-9 Castelán
Tecnoloxía Industrial I Tecnología Industrial I Edebé
(2008)
978-84-2369-196-8 Castelán
Debuxo Técnico I Dibujo Técnico I Edebé
(2015)
978-84-6832-120-2 Castelán
Historia do Mundo Contemporáneo Historia do Mundo Contemporáneo
(Proxecto Saber Facer)
Santillana - Obradoiro
(2015)
978-84-9972-413-3 Galego
Economía Economía Anaya
(2015)
978-84-6782-742-2 Castelán
Grego I Griego I - II Consorcio Editorial Galego
Baía Edicións
(2009)
978-84-9652-688-4 Galego
Antropoloxía Antropoloxía Xerais
(2016)
978-84-9121-034-4 Galego
Latín Latín 1º Bacharelato Edebé (2008) 978-84-683-2069-4 Galego


É recomendable que os libros non veñan marcados co nome para poder devolvelos se fose preciso. Convén que se conserve o recibo de compra dos libros ata que sexa comprobada a validez dos libros polo profesorado.