Exames de 4º EPO A

Toda a información contida nesta páxina é a título informativo.
O feito de que non apareza a data dun exame ou de entrega dun traballo non significa que non o haxa.

DATA

MATERIA

TEMA

OBSERVACIÓNS

28/10/2019 Inglés    
23/10/2019 Lingua Castelá Unidades 1 e 2  
22/10/2019 Lingua Galega Unidades 1 e 2  
18/10/2019 Ciencias Sociais Unidades 0 e 1  
15/10/2019 Matemáticas Unidade 1