Exames de 4º EPO B

Toda a información contida nesta páxina é a título informativo.
O feito de que non apareza a data dun exame ou de entrega dun traballo non significa que non o haxa.

DATA

MATERIA

TEMA

OBSERVACIÓNS

15/11/2019 Ciencias Naturais Tema 1 As plantas, uns seres vivos esenciais.
14/11/2019 Lingua galega Tema 3  
13/11/2019 Lingua castelá Tema 3  
06/11/2019 Matemáticas Tema 2 A multiplicación.
28/10/2019 inglés Tema 1  
23/10/19 Lingua castelá Temas 1-2  
22/10/19 Lingua galega Temas 1-2  
18/10/19 Ciencias Sociais Temas 0-1  
15/10/19 Matemáticas Tema 1