Exames de 4º EPO B

Toda a información contida nesta páxina é a título informativo.
O feito de que non apareza a data dun exame ou de entrega dun traballo non significa que non o haxa.

DATA

MATERIA

TEMA

OBSERVACIÓNS

23/10/19 Lingua castelá Temas 1-2  
22/10/19 Lingua galega Temas 1-2  
18/10/19 Ciencias Sociais Temas 0-1  
15/10/19 Matemáticas Tema 1