Exames de 4º EPO B

Toda a información contida nesta páxina é a título informativo.
O feito de que non apareza a data dun exame ou de entrega dun traballo non significa que non o haxa.

DATA

MATERIA

TEMA

OBSERVACIÓNS

17/04/20 Ciencias Sociais Tema 4  
18/03/20 Ciencias Naturais Temas 3-4  
17/03/20 Matemáticas Tema 8 Dinero e tempo
16/03/20 Lingua galega Temas 7-8  
13/03/20 Inglés Translate  
13/03/20 Lingua castelá Tema 8  
09/03/20 Inglés Unit 4  
02/03/20 Inglés Vocabulary  
27/02/20 Matemáticas Temas 6-7  
19/02/20 Matemáticas Temas 6-7  
18/02/20 Lingua Castelá Tema 6-7  
14/02/20 Ciencias Sociais Tema 3  
11/02/20 Lingua Galega Tema 6  
03/02/20 Inglés Tema 3  
28/01/20 Lingua Galega Tema 5  
24/01/20 Ciencias Naturais Tema 2  
22/01/20 Matemáticas Tema 5  
21/01/20 Lingua Castelá Tema 5  
11/12/19 Ciencias Sociais Tema 2 A auga e as rochas.
10/12/19 Matemáticas Temas 3-4 División.
09/12/19 Inglés Unit 2  
05/12/19 Lingua galega Tema 4  
04/12/19 Lingua castelá Tema 4  
03/12/19 Inglés   Translation.
02/12/19 Inglés Unit 1-2 Vocabulary
28/11/19 Matemáticas   Problemas e  cálculo
15/11/2019 Ciencias Naturais Tema 1 As plantas, uns seres vivos esenciais.
14/11/2019 Lingua galega Tema 3  
13/11/2019 Lingua castelá Tema 3  
06/11/2019 Matemáticas Tema 2 A multiplicación.
28/10/2019 inglés Tema 1  
23/10/19 Lingua castelá Temas 1-2  
22/10/19 Lingua galega Temas 1-2  
18/10/19 Ciencias Sociais Temas 0-1  
15/10/19 Matemáticas Tema 1