Calendario escolar 2021 - 2022

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 9 de setembro ao 22 de xuño
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 15 de setembro ao 22 de xuño                                      

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 
NADAL: Dende o día 22 de dicembro de 2021 ata o 7 de xaneiro de 2022, ambos incluidos
ENTROIDO: Días 28 de febreiro, 1 e 2 de Marzo de 2022
SEMANA SANTA:                      Do 11 ao 18 de abril de 2022, ambos incluidos.
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

* 11 de outubro de 2021 (Día do Ensino) 
* 12 de outubro de 2021 (Día da Festa Nacional de España)
* 1 de novemmbro de 2021 (Día de Tódoslos Santos)
* 6 de decembro de 2021 (Día da Constitución)
* 8 de decembro de 2021 (Día da Inmaculada)
* 17 de maio de 2022 (Día das Letras Galegas)

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados á Delegación Provincial da Consellería de Educación:
* 7 de decembro de 2021
* 16 de maio de 2021
*  (pendentes de confirmación pola administración)

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN: do 25 ao 29 de outubro
2ª AVALIACIÓN:  do 15 ao 19 novembro
3ª AVALIACIÓN / Final: do 24 ao 28 de xaneiro
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN:  

 

Seguindo as indicacións marcadas na orde do 25 de xaneiro do 2022 publicada no DOG do venres 11 de febreiro do 2022 fixéronxe modificacións nas avaliacións do terceiro trimestre quedando como se mostra a continuación:

AVALIACIÓNS NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Avalaiación de seguemento       29 outubro 29 outubro    
1ª  14 decembro 15-16 decembro 13-14-15 decembro Exames 13-14-15 decembro

Avaliación 20 decembro
Exames 13-14-15 decembro

Avaliación 20 decembro
20 decembro 20 decembro
2ª  15 marzo 16-17 marzo 14-15-16 marzo Exames 14-15-16 marzo

Avaliación 23 marzo
Exames 14-15-16 marzo

Avaliación 23 marzo
1º CF
23 marzo

2º CF
16 marzo
23 marzo
    6-7-8 xuño     1º CF
2 xuño
2º FPB
20 abril
3ª / FINAL 14 xuño 15-16 xuño Avaliación final 23 xuño Exames 30 e 31 de maio, e 1 de xuño

Avaliación
9 xuño
Exames
9-10-11 maio

Avaliación 18 maio
1ºCF e 2ºCF Avaliación Final
23 xuño

1º FPB Avaliación Final
9 xuño

2º FPB Avaliación Final
23 xuño

EXTRAORDINARIA       Exames
20-21-22  xuño


Avaliación 23 xuño
Exames
20-21-22  xuño

Avaliación 23 xuño
  1º FPB Exames
20-21-22  xuño

Avaliación 23 xuño