Exención Lingua e Literatura Galega

Aquí atoparedes todo o preciso relacionado co proceso de solicitude de exención da materia Lingua e Literatura Galega (só para alumnado procedente de fóra de Galicia que curse desde 5º de Primaria ata 2º de Bacharelato)

Documentación familias para solicitar exención de lingua GALEGO

Anexo I Exención lingua galega ensino non universitario