Calendario escolar 2020 - 2021

CALENDARIO LECTIVO
UNIDADES DE 1 E 2 ANOS: Do 1 de setembro ao 31 de xullo
INFANTIL E PRIMARIA: Do 10 de setembro ao 22 de xuño
SECUNDARIA, BACHARELATO, FPB, E CICLO FORMATIVO: Do 23 de setembro ao 22 de xuño                                      

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 
NADAL:  Dende o día 23 de decembro de 2020 ata o 7 de xaneiro de 2021, ambos os dous inclusive
SEMANA SANTA:                      Do 27 de marzo ata o 5 de abril de 2021, ambos os dous inclusive
DÍAS FESTIVOS: 

Son festivos, a efectos académicos, os seguintes:

* 12 de outubre de 2020 (Día da Festa Nacional de España)
* 7 de decembro de 2020 (Día do Ensino)
* 8 de decembro de 2020 (Día da Inmaculada Concepción)
* 15, 16 e 17 de febreiro de 2021 (Festas do Entroido)
* 17 de maio de 2021 (Día das Letras Galegas)

DÍAS NON LECTIVOS

Días solicitados á Delegación Provincial da Consellería de Educación:

* 18 de Marzo de 2021 (pendente de confirmación)

 

EXAMES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE ESO E BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN: 26 a 30 de outubro de 2020
2ª AVALIACIÓN:  16 a 20 de novembro de 2020
3ª AVALIACIÓN / Final: 25 a 29 de xaneiro de 2021
SUFICIENCIA / RECUPERACIÓN: 3 a 7 de maio de 2021

 

AVALIACIÓNS NIVEL
EI EPO ESO 1º BACH 2º BACH CF FPB
Avalaiación de seguemento       6 novembro 6 novembro    
1ª  9-10-11 decembro 9-10-11 decembro 2-3-9-10 decembro Exames: 9-10-11 decembro
Avaliación: 17 decembro
Exames: 9-10-11 decembro
Avaliación: 17 decembro
21 decembro 21 decembro
2ª  22-23-24 marzo 22-23-24 marzo 22-23-24-25 marzo Exames: 15-16-17 marzo
Avaliación: 24 marzo
Exames: 15-16-17 marzo
Avaliación: 24 marzo
25 marzo 25 marzo
3ª / FINAL 15-19 xuño 15-19 xuño 22 xuño Exames: 26-27-28 maio
Avaliación: 3 xuño
Exames: 12-13-14 maio
Avaliación: 20 maio *
23 xuño 23 xuño
FINAL       23 xuño 20 maio *    

* Pendente de confirmar en función das datas de ABAU