Titorías de 4º ESO - Actividades

Food Festivals in Galicia

1º trimestre

Con referencia ó Plan Lector deste ano, os alunos investigan sobre festivais gastronómicos en Galicia e fan a correspondente presentación mediante vídeo de aqueles festivais que mais lles gustaran. 

E un traballo em grupo no que os diferentes membros reparten as diferentes tarefas: búsqueda, elaboración e presentación do proxecto.