Principal - Actividades

Eleccións ao Consello Escolar. Relación de candidatos

Candidaturas ao Consello Escolar como representantes dos pais.

Os candidatos ao Consello Escolar como representantes dos pais son:

 

Dª. Ana Belén Canedo Ferreño

Dª. María Cristina Fernández Suárez

Dª. Mónica Lendoiro Bergantiños

D.  Santiago Reboyras Martínez

 

A votación terá lugar o día 29 de novembro na entrada da portería, entre as 15:30h e as 18:00h.

ESPERAMOS A VOSA PARTICIPACIÓN.